Ak potrebujete ďalšie informácie alebo máte akékoľvek otázky týkajúce sa vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti na našej stránke, neváhajte nás kontaktovať e-mailom na adrese wingsforlife.portal@gmail.com.

Zrieknutie sa zodpovednosti pre aukcie holubov

Všetky informácie na tejto webovej stránke – https://www.pigeonauctions.eu – sa uverejňuje v dobrej viere a len na všeobecné informačné účely. Spoločnosť Pigeon Auctions neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa úplnosti, spoľahlivosti a presnosti týchto informácií. Akékoľvek kroky, ktoré podniknete na základe informácií, ktoré nájdete na tejto webovej stránke (Pigeon Auctions Portal), je výlučne na vaše vlastné riziko. Portál Pigeon Auctions nenesie zodpovednosť za žiadne straty a/alebo škody v súvislosti s používaním našej webovej stránky.

Z našej webovej stránky môžete navštíviť iné webové stránky prostredníctvom hypertextových odkazov na takéto externé stránky. Hoci sa snažíme poskytovať len kvalitné odkazy na užitočné a etické webové stránky, nemáme kontrolu nad obsahom a povahou týchto stránok. Tieto odkazy na iné webové stránky neznamenajú odporúčanie pre všetok obsah, ktorý sa na týchto stránkach nachádza. Majitelia stránok a ich obsah sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a môže sa tak stať skôr, ako budeme mať možnosť odstrániť odkaz, ktorý sa mohol “pokaziť”.

Upozorňujeme tiež, že keď opustíte našu webovú lokalitu, iné webové lokality môžu mať odlišné zásady a podmienky ochrany osobných údajov, ktoré sú mimo našej kontroly. Pred zapojením sa do akéhokoľvek obchodu alebo odoslaním akýchkoľvek informácií si skontrolujte zásady ochrany osobných údajov týchto stránok, ako aj ich “Podmienky používania služieb”.

Súhlas

Používaním našej webovej stránky vyjadrujete súhlas s naším vyhlásením o odmietnutí zodpovednosti a súhlasíte s jeho podmienkami.

Aktualizácia

Ak by sme tento dokument aktualizovali, zmenili alebo doplnili, tieto zmeny tu budú viditeľne zverejnené.